Wat is woongiftgent?​​​​​​​

Doelstellingen

WoongiftGent is een Gentse vzw die hulp biedt aan de meest kwetsbare Gentenaren.
Dit doen wij voorlopig op twee manieren:
  1. Wij bieden enerzijds financiële ondersteuning aan Gentenaren die om een of andere reden geen financiële ondersteuning kunnen genieten van officiële instanties of organisaties.
    ​​​​​​​Ons solidariteitsfonds stelt ons in staat om kort op de bal te spelen.
  2. Wij zamelen geld in om ongebruikte panden te kunnen opknappen en verhuren aan dak- en thuislozen
Daarnaast willen wij het bindweefsel zijn tussen alle sociale organisaties in onze stad. Wij werken in het volbrengen van onze missie dan ook samen met talloze middenveldsorganisaties, vrijwilligersverenigingen en de stad.

Onze vzw werd opgericht om op officiële manier geld in te kunnen zamelen om onze doelstellingen te kunnen realiseren.  
Hoe kan u ons helpen?

Solidariteitsfonds

Mensen die wegens omstandigheden geen recht hebben op steun van het OCMW of andere organisaties kunnen eventueel ondersteuning krijgen via het solidariteitsfonds. De aanmeldingen gebeuren door het hulpverleningsnetwerk van de cliënt en worden beoordeeld door het solidariteitsfonds.

Woongift Gent

naast het solidariteitsfonds zamelt Woongift ook geld in om huisvesting te kunnen voorzien voor dak- en thuislozen. Wij zamelen geld in om leegstaande panden (zowel privé als van de sociale huisvestingsmaatschappij) op te knappen. Op die manier cre¨eren we extra huisvestingsmogelijkheden voor mensen zonder dak. In ruil krijgen wij leegstaande panden waarin voor korte periode mensen kunnen wonen. Het doel is dat deze mensen doorstromen naar eens stabiele huisvestingssituatie. 
De toewijzingen voor deze woningen gebeuren door de stad. Hierin worden de geldende voorwaarden en chronologie van de wachtlijst gerespecteerd. 

​​​​​​​Leden van de vzw

Rudi Van Landeghem                          
voorzitter                                                                  
vanlandeghemr@hotmail.com                                
0492463107                                                              

Mania Van Der Cam                               
persverantwoordelijke                                               
maniavdc@skynet.be                                                 
0474306909                                                               
  

Kadir Vadar                                              
penningmeester                                                             
kadir.vardar@vzwjong.be                                          
0475437506                                                                 

Kader Zaouad                                          
hoofdverantwoordelijke logistiek                                  
Abdelkader.Zaouad@stad.gent                                     
0473670165       

Pascal Debruyne
ondervoorzitter
pascaldebruyne13@gmail.com
0471257115

Michelle Ginee
communicatie (website en sociale media)
michelle.ginee@gmail.com
0474731437

Diederich De Smedt
secretaris
diederichdesmedt@gmail.com
0488364800

Clara Calis
eventcoordinator
clara.calis@icloud.com
0476342921